Granty a dotace

Kotlíková dotace Praha

Příjem žádostí: ANO - probíhá
Dotace: až 127,5 tis Kč

 1. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
 2. Ve vybraných krajích bude možno žádat pouze na obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla a kotle na biomasu.
 3. Kotle na biomasu, tepelná čerpadla mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
 4. Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Podporováno:

 • Tepelné čerpadlo,
 • Kotel na pevná paliva,
 • Plynový kondenzační kotel,
 • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „Mikro“ energetická opatření.

Více informací zde: www.portalzp.praha.eu/

Program Dešťovka

Příjem žádostí: od 27. 5. 2017
Dotace: až 50 %

Ministerstvo životního prostředí spustí dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod.

 1. Dotace 50 % (20.000,- Kč + 3 500 Kč/m3) na pořízení nádrží na zahradu o objemu alespoň dvou tisíc litrů.
 2. Příspěvek (30.000,- Kč + 3 500 Kč/m3) na řešení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití např. ke splachování.
 3. Systém využívání předčištěné odpadní vody k dalšímu využití. Dotace pak (60.000,- Kč + 3 500 Kč/m3).

Více informací zde: www.destovka.eu/

Nová zelená úsporám

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021

Lze žádat i zpětně na opatření provedená od 1.1. 2015.

Oblast A - Rekonstrukce RD

V této oblasti lze žádat dle snížení potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření následovně:

A.1 Hladina 1 (podpora 30 % ze způsobilých výdajů) - Úspora tepla alespoň o 40 %
A.2 Hladina 2 (podpora 40 % ze způsobilých výdajů) - Úspora tepla alespoň o 50 %
A.3 Hladina 3 (podpora 50 % ze způsobilých výdajů) - Úspora tepla alespoň o 60 %
A.4 Zpracování odborného posudku (max. 20 000 Kč)
A.5 Zajištění odborného tech. dozoru stavebníka (max. 5 000 Kč)

Celková výše podpory se vypočte z plochy zateplovaných konstrukcí stěn, stropu, podlah na terénu, střech a z plochy nových oken a dveří.

V oblasti A v roce 2013 byla průměrná dotace ze všech přijatých žádostí 243 721,-Kč

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Oblast C - Dílčí opatření

V této oblasti lze žádat na dílčí opatření a systémy, při současné realizaci zateplení i bez ní.

Výměny kotlů, tepelná čerpadla – podpora 75 % (resp. 55 %)
Solární systémy na přípravu TUV – podpora 50 000,-Kč (resp. 35 000,-Kč)
Rekuperace vzduch – podpora 100 000,- Kč (resp.75 %)

Více informací zde: http://www.novazelenausporam.cz/rodinne-domy/