MSMT-1818/2018-4 – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Dne 10. ledna 2018 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) doručena žádost o informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Source: MŠMT