Volné místo – vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení kanceláře náměstka sekce III vysokého školství, vědy a výzkumu


Č. j.: MSMT-1993/2018-2
Source: MŠMT